văn phòng phong thủy

Lựa tầng cho văn phòng trong cao ốc theo nguyên tắc phong thủy

Cách chọn lựa tầng cho văn phòng theo khoa học phong thủy Mỗi tầng đều có Ngũ hành khác nhau, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người có Ngũ hành khác nhau ở trong phòng. Vì thế, trong cùng một tòa nhà, số tầng khác nhau sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đối với người làm việc trong phòng. Khi chọn tầng, nếu Ngũ hành